best website creator app

SG SONGPOLLOHAKIT

SG SONGPOLLOHAKIT

บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัด ให้บริการและรับซื้อเศษเหล็กและโลหะทุกชนิดรวมถึงการ
ขนย้ายเศษเหล็กและโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ในการรับซื้อเศษเหล็กเศษสแครปและโลหะทุกชนิด
รวมถึงการแจ้งราคาให้ลูกค้าได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ บริษัทของเรามีโควต้าโดยตรงกับโรงหลอมมากถึง 10,000 ตัน 
จึงสามารถรับซื้เศษเหล็กราคาสูงและยังส่งออกเศษเหล็กไปยังต่างประเทศ บริษัทของเราสามารถ
ขนย้ายเศษเหล็กได้มากกว่า 300 ตันใน 1 วันมั่นใจในคุณภาพและบริการได้อย่างเต็มที่
บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัด รับซื้อเศษเหล็ก โลหะ เศษสแครป ทุกชนิด
รับซื้อเหล็ก ราคาสูง รับซื้อโลหะราคาสูง
HOTLINE   0888744499

บริษัท เอส จี ทรงพล โลหะกิจ จำกัด  ดูแลใส่ใจในบริการอย่างถึงที่สุด
บริษัทฯ ต้องเรามีรถหกล้อ สิบล้อ รถเครน มากกว่าสิบคัน และรถสไลด์กระบะพ่วง มีบริการวางกระบะ เพื่อให้ท่านจัดเก็บวัสดุไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ และทำให้การจัดเก็บ เป็นระเบียบเรียบร้อย(5 ส.) เรามีเจ้าหน้าที่ และคนงานออกไปเก็บเศษโลหะ ให้นอกสถานที่ และประเภทของรถบรรทุกที่จะออกไป เก็บเศษเหล็กปั๋ม เศษเหล็กตัดไฟ เศษแม่พิมพ์ที้งต้องการทำลาย เศษสแตนเลส และเศษโลหะทุกฃนิด ในราคาสูง เพราะเราเป็นตัวแทนโรงหลอมที่มีโควต้ามากที่สุดในประเทศ และคัดเศษเหล็กส่งออกต่างประเทศ ท่านจึงไว้วางใจในราคาเราได้ โรงงานเราทำงานรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกกับบริษัทของท่าน เศษโลหะหลายชนิด ทำการแปรสภาพเป็นเศษโลหะอัดก้อน เพื่อความสะดวกในการหลอมเหล็ก ใช้งานต่อไป พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ทันสมัย ทำงานด้วยความใส่ใจ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้รวดเร็ว สะอาด เรียบร้อย เรามีพนักงานพร้อมบริการนอกสถานที่ รวดเร็ว ทันใจ สะดวก และยังมี กระบะ สไลด์ เพื่อให้บริษัทฯ ท่านจัดเก็บเศษวัสดุได้สะอาด และเพื่อเข้าระบบ ISO

บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัด

ให้บริการและรับซื้อเศษเหล็กและโลหะทุกชนิดรวมถึงการ
ขนย้ายเศษเหล็กและโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานจากประสบการณ์ในการดำเนินงานมากว่า20 ปีบริษัทของเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการรับซื้อเศษเหล็กเศษสแครปและโลหะทุกชนิดรวมถึงการแจ้งราคาให้ลูกค้าได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ รับซื้อเศษเหล็ก ราคาสูง

บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัดรับซื้อเศษเหล็ก โลหะทุกชนิด ให้ราคาสูงที่สุดเชื่อใจมั่นในคุณภาพแลบริการ ด้วยความเชี่ยวชาญ มากว่า 20 ปี รับซื้อเศษเหล็ก ให้ราคาสูงที่สุด รับซื้อทองแดง อลูมิเนียม โลหะทุกชนิด รับซื้อเศษเหล็ก ราคาสูง เศษเหล็ก เศษสแครปซื้อเศษเหล็กราคาสูง รับซื้อเศษเหล็กและโลหะทุกชนิดรวมถึงการขนย้ายเศษเหล็ก

สายด่วน 0888744499

E-mail songpollohakit@gmail.comSG SONGPOLLOHAKIT