simple web builder

SG SONGPOLLOHAKIT

SG SONGPOLLOHAKIT

บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัด ให้บริการและ รับซื้อเศษเหล็ก และโลหะทุกชนิดรวมถึงการ
ขนย้าย เศษเหล็กและโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ในการรับ ซื้อเศษเหล็ก เศษสแครปและโลหะทุกชนิด
รวมถึงการแจ้งราคาให้ลูกค้าได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ บริษัทของเรามีโควต้าโดยตรงกับโรงหลอมมากถึง 10,000 ตัน 
จึงสามารถรับซื้อเศษเหล็กราคาสูงและยังส่งออกเศษเหล็กไปยังต่างประเทศ บริษัทของเราสามารถ
ขนย้ายเศษเหล็กได้มากกว่า 300 ตันใน 1 วันมั่นใจในคุณภาพและบริการได้อย่างเต็มที่
บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัด รับซื้อเศษเหล็ก โลหะ เศษสแครป ทุกชนิด
รับซื้อเหล็กราคาสูง รับซื้อโลหะราคาสูง
HOTLINE   0888744499

บริษัท เอส จี ทรงพล โลหะกิจ จำกัด  ดูแลใส่ใจในบริการอย่างถึงที่สุด
บริษัทฯ ต้องเรามีรถหกล้อ สิบล้อ รถเครน มากกว่าสิบคัน และรถสไลด์กระบะพ่วง มีบริการวางกระบะ เพื่อให้ท่านจัดเก็บวัสดุไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ และทำให้การจัดเก็บ เป็นระเบียบเรียบร้อย(5 ส.) เรามีเจ้าหน้าที่ และคนงานออกไปเก็บเศษโลหะ ให้นอกสถานที่ และประเภทของรถบรรทุกที่จะออกไป เก็บเศษเหล็กปั๋ม เศษเหล็กตัดไฟ เศษแม่พิมพ์ที้งต้องการทำลาย เศษสแตนเลส และเศษโลหะทุกฃนิด ในราคาสูง เพราะเราเป็นตัวแทนโรงหลอมที่มีโควต้ามากที่สุดในประเทศ และคัดเศษเหล็กส่งออกต่างประเทศ ท่านจึงไว้วางใจในราคาเราได้ โรงงานเราทำงานรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกกับบริษัทของท่าน เศษโลหะหลายชนิด ทำการแปรสภาพเป็นเศษโลหะอัดก้อน เพื่อความสะดวกในการหลอมเหล็ก ใช้งานต่อไป พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ทันสมัย ทำงานด้วยความใส่ใจ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้รวดเร็ว สะอาด เรียบร้อย เรามีพนักงานพร้อมบริการนอกสถานที่ รวดเร็ว ทันใจ สะดวก และยังมี กระบะ สไลด์ เพื่อให้บริษัทฯ ท่านจัดเก็บเศษวัสดุได้สะอาด และเพื่อเข้าระบบ ISO

SG SONGPOLLOHAKIT

VIDEO PRESENT

SG SONGPOLLOHAKIT